Unique Danseklubb, Nesgata 2, 2004 Lillestrøm - +47 91627675

Kalender

Moderne er en dansestil som hele tiden er i endring og som preges av pedagogens stil og bevegelsesmønster.


Men noen fellesnevnere går igjen; fokus på pust, dynamikk, bruk av vekt og møter med gulvet.


Vår instruktør vektlegger arbeid med kvalitet i bevegelsene, samt å finne bevegelsens mening.


Hva prøver vi å formidle gjennom dansen?


Instruktøren jobber mye med kreative øvelser for at hver elev skal finne sitt særpreg og å dyrke dette videre.


Men instruktøren ønsker også at gruppen skal dra nytte av hverandres styrker og særegenheter, og å lære av disseJazz  - Moderne Timeplan Timeplan Påmelding kurs Påmelding kurs Kalender