Unique Danseklubb, Nesgata 2, 2004 Lillestrøm - +47 91627675

Kalender Kalender Mer om Lisenser og forsikring lisenser for alle utøvere  Trenere og dommere

Det er mange spørsmål om lisenser. Her på denne siden vil du finne all praktisk informasjon om lisensen fra følgende ståsted: klubben, foreldre, utøvere, trenere og dommere

Grunnlisens


Alle aktive medlemmer fra og med det året de fyller 6 år som er medlem i en klubb i Norges Danseforbund må kjøpe grunnlisens. (Kr. 100,-)


Konkurranselisens


Konkurranselisens må kjøpes for å delta på konkurranser fra det året du fyller 13 år. Du kan ikke kjøpe konkurranselisensuten å ha kjøpt grunnlisens. Hvis du forsøker kjøpe konkurranselisens uten å ha kjøpt grunnlisens fra før, vil du få beskjed om dette med mulighet til å kjøpegrunnlisens samtidig som du kjøper konkurranselisens


Konkurranselisens 11-12 år


Konkurranselisens for deltagere mellom 11 og 12år.


Engangslisens


Dersom du ikke ønsker å konkurrere hele året, men kun melde deg på enkelt konkurranser, kan du betale engangslisens for konkurranse. Dette gjøres i registreringsskjemaet for den aktuelle konkurransen. For å kjøpe Engangslisens, må du ha gyldig Grunnlisens for det aktuelle kalenderåret.

Grunnlisens og Konkurranselisens er gyldig ut kalenderåret.

Engangslisens er gyldig for den aktuelle konkurransen.


Trenerlisens


Trenerlisens er en frivillig lisens for de som har tatt NDs nye trenerutdanning eller oppdatering fra gammel trenerutdanningog vil gi ekstra fordeler i ND.


Ved ta ut trenerlisens i Norges Danseforbund vil man få følgende fordeler:


-      Muligheter til å delta på fagsamlinger og workshops i forbundet til rabatterte priser


-      Gratis inngang på konkurranser


-      Tilgang til forbundets rabattordninger på foreksempel hotell, leiebil, sportsutstyr etc.


-      Tilgang til rådgivning og dokumenter som foreksempel forslag til trenerkontrakt


-      Status som registrert og godkjent forbundstrener


-      Lisenskort


For å kunne ta ut en trenerlisens må man ha et gyldig medlemskap til en klubb tilknyttet ND og gjennomført minimum“Aktivitetslederkurset i barnedans” eller tilsvarende.

Pris: kr 350,- gyldig fra man har betalt og frem til 31.desember inneværende år


Dommerlisens


Dommerlisens er en lisens for de som har tatt dommerutdanning i ND og som ønsker å dømme norske og internasjonale konkurranser. I tillegg vil det følge med noen ekstra fordeler å ta ut dommerlisens.


Ved ta ut dommerlisens i Norges Danseforbund vil man få følgende fordeler:


-      Mulighet til å dømme konkurranser

-      Muligheter til å delta på fagsamlinger og dommerseminar i forbundet til rabatterte priser

-      Gratis inngang på konkurranser

-      Tilgang til forbundets rabattordninger på foreksempel hotell, leiebil, sportsutstyr etc.

-      Status som registrert og godkjent forbundsdommer

-      Lisenskort


Pris: kr 350,- gyldig fra man har betalt og frem til 31.desember inneværende år


NB: Dersom man ønsker både Trener- og dommerlisens vil den koste kr 500,- (rabatt på kr 200,-)
Melde skade Konkurrere For Foreldre Til min idrett

SKADER


Hvis den skadede var under 13 år da skaden skjedde, og ikke har lisens via Norges Danseforbund,

melder du skaden som barneidrettsskade.


Gå inn på https://www.gjensidige.no/privat/meld-skade/dans for å melde inn en skade. Er barnet ditt under 18 år så må skademeldingen fylles ut av deg som foresatt.Vollaklinikken